Regels voor huren van speeltoestellen en luchtkussens

Huren van een luchtkussen, springkussen of attractie. Waar kan ik opletten als ik bij een verhuurbedrijf aanvraag doen... 

  • Is er een gebruiksinstructie waar alle relevante gegevens op staan vermeld? Deze relevante informatie is van belang voor juist opstellen en gebruik van het speeltoestel. Hierbij kun je denken aan de vrije ruimte en de verankering van het speeltoestel. 

  • Als je gaat huren, moet je de mogelijkheid hebben om aantekeningen te maken over onderhoud en ongevallen. Dit kan ook digitaal bij diverse verhuurbedrijven via een registratiesysteem. 

  • Elk speeltoestel dient identificatietekens te hebben, deze identificatie dient ook op de gebruiksinstructie te staan.  Deze identificatie tekens dienen om koppeling te kunnen maken tussen toestel, gebruiksinstructie en het logboek of actueel dossier.  Waar het logboek te zien is moet zijn aangegeven.

  • Kopie van de bladzijden uit het logboek of actuele dossier waaruit de typegoedkeuring blijkt. 

 Als eigenaar (beheerder/exploitant) van een speeltoestel ben je gebonden aan een aantal regels. Deze regels zijn gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (WAS). Een van de belangrijkste aspecten hierin zegt dat een toestel gecertificeerd dient te zijn. Dit certificaat is afgegeven voor een specifiek product, hieraan zijn voorwaarden verbonden.  

In Nederland is het huren van attractie- en speeltoestellen niet meer weg te denken. Wij huren luchtkussens, stormbanen, elektrisch aangedreven stieren, ballenbakken en dergelijke. Als je gaat huren moet jij je als huurder van deze toestellen ook aan regels binnen het WAS houden, en zijn zeker ook aansprakelijk bij mis- of verkeerd gebruik van de toestellen. De huurder moet zich houden aan de informatie verstrekt door de verhuurder. En deze moet bestaan uit een minimaal aantal zaken. 

Het huren is dus niet altijd vrijblijvend, maar door het keurmerk huren ben jij als huurder op de hoogte van de regels. Een verhuurbedrijf dient jouw als huurder te voorzien van relevante informatie! 

Gebruiken van luchtkussens - speeltoestellen... 

STOP - Specificaties - Technisch - Ondergrond - Plaatsing

Als keurmerk willen wij je adviseren om te beginnen met STOP, bekijk de specificaties en gebruikshandleiding. Deze ontvang je van de verhuurder, ook zijn deze vaak online te raadplegen bij het verhuurbedrijf. 

Technisch is het springkussen gecertificeerd, bekijk het certificaat en de plaat welke op het luchtkussen of speeltoestel staat. Deze dienen overeen te komen, hierdoor kun jij als huurder zien dat dit product gecertificeerd is. Ook is het van belang wat de technische staat is, en hoe het staat met onderhoud en reparaties. 

Als bovenstaande gecontroleerd hebt, en de juiste informatie hebt verstrekt gekregen dan gaan we kijken naar de ondergrond. Als je het gehuurde wil gaan plaatsen is het essentieel om de ondergrond te inspecteren. Als de ondergrond steen, beton of ander harde ondergrond betreft, dien je te zorgen voor kussens of (val)matten om stukje veiligheid te waarborgen. Ook de verhuurder kan je hierbij in veel gevallen helpen. 

Plaatsing en verankering zijn belangrijke aspecten voor waarborgen van de veiligheid.  Nadat de ondergrond is gecontroleerd en de veiligheid hier gewaarborgd dan kijken we naar het plaatsen. Het gehuurde dien je vrij te houden van scherpe voorwerpen of objecten, gebruik hierbij ook je verstand. Zet de opening van het gehuurde bijvoorbeeld niet in de richting van de straat. Kinderen spelen en kijken niet naar hun directe omgeving. Nadat je hem op een goede en veilige plaats hebt staan, is het tijd om te verankeren. Dit betekend vastzetten, dit doe je door gebruik te maken van de meegeleverde grond haringen. Mocht je hem op straat plaatsen, ga dan in overleg met de verhuurder om te zorgen voor juiste en veilige verankering. Het gehuurde mag niet kunnen omvallen, wegwaaien of verschuiven waardoor veiligheid in geding kan komen. 

Controleer altijd het speeltoestel of luchtkussen na het opzetten, bij constateringen van defecten of schade neemt u direct contact op met uw verhuurder. Naast het fysiek en visueel controleren is het ook belangrijk om rekening te houden met stroom toevoer. Zorg dat dit veilig is geregeld, houd rekening met loop routes en weersomstandigheden. 

Bekijk goed de regels en geldende zaken voor het gehuurde, denk hierbij aan maximum aantal personen.  Toezicht houden is essentieel, onbeheerd toestel is geen optie.  Goed opletten! Als jij of je kind(eren) gaan spelen of bij het zelf huren. Als keurmerk adviseren wij met klem om ten alle tijden toezicht te houden, kinderen zijn nu eenmaal kinderen en kunnen onverwachte dingen doen. 

Spreek elkaar aan op gedrag, handelen wat de veiligheid in geding brengt! 

Bronnen: NVWA / WAS

Ben jij een verhuurder?

Keurmerk Huren helpt je met het vergroten van vertrouwen van je klanten, het verhoogt je conversie. Profiteer ook van de waardering van Keurmerk Huren!

Keurmerk aanvragen